Profilaktyk Roku 2019

Anita Olszewska - pedagog szkolny z Zespołu Szkół nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego otrzymała tytuł „Profilaktyka Roku 2019”. To zwycięstwo w konkursie organizowanym przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za szczególne realizowanie zadań zapisanych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkomanii i Przemocy w Rodzinie. Nagrodę wręczono przed sesją Rady Miasta 30 stycznia.

Burmistrz Miasta Łuków Piotr Płudowski przyznał stypendia sportowe na rok 2020 wyróżniającym się zawodnikom oraz trenerom reprezentującym miasto. W sumie docenionych zostało 45 osób. Wyboru stypendystów dokonano dzięki pracy specjalnej Komisji powołanej do opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza na tradycyjną Giełdę Kolekcjonerów. Odbędzie się ona w niedzielę 2 lutego 2020 roku o godzinie 10:00 w sali widowiskowej ŁOK.

Mieszkańcy Łukowa i przedstawiciele władz samorządowych spotkali się w poniedziałek 27 stycznia w parku miejskim w Łukowie na odsłonięciu „Mówiącego kamienia” poświęconego pamięci mieszkańców Ziemi Łukowskiej - byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych. Data uroczystości była nieprzypadkowa, ponieważ przypadała w 75. rocznicę wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.