Działając na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) i art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie ogłasza konkurs wniosków na realizację zadań uwzględniających cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia.

Przedstawiciele Miasta Łuków, Gminy Łuków i Powiatu Łukowskiego, a także przedstawiciele organizacji społecznych oraz mieszkańcy miasta wzięli udział w uroczystościach upamiętniających 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Zasadnicza część wydarzenia zorganizowana została 1 września 2020 r. na cmentarzu parafialnym św. Rocha w Łukowie, gdzie złożono kwiaty m.in. na grobie Ireny Majmeskuł - jednej z ofiar bombardowania w pierwszych dniach września 1939 roku.

Zbliża się nowy rok szkolny 2020/2021. Pierwszego września w placówkach edukacyjnych w mieście zabrzmią dzwonki oznaczając symbolicznie podjęcie nauki. Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa, tegoroczny rok szkolny będzie różnił się od dotychczasowych. Dzieci i młodzież wrócą do szkolnych murów nie tylko po przerwie wakacyjnej, ale też po kilkunastu tygodniach prowadzenia nauki zdalnej. Z okazji nowego roku szkolnego, Burmistrz Miasta Łuków Piotr Płudowski skierował list do uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół.

Dzień Solidarności i Wolności to święto państwowe obchodzone 31 sierpnia w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Upamiętnia zryw Polaków, który zapoczątkował upadek komunizmu w Polsce i w Europie Środkowej. Za Porozumienia Sierpniowe uważa się umowę podpisaną 31 sierpnia 1980 r. w Sali BHP Stoczni Gdańskiej im. Lenina przez Lecha Wałęsę, reprezentującego strajkujących stoczniowców i wicepremiera rządu PRL Mieczysława Jagielskiego. Ale porozumień było więcej: pierwsze podpisano 30 sierpnia w Szczecinie, a kolejne w Jastrzębiu-Zdroju (3 września) i w Hucie Katowice (11 września).

Miejskie Biuro Spisowe w Łukowie informuje, że od dnia 1 września do 30 listopada 2020 r. w Urzędzie Miasta Łuków zostanie udostępnione stanowisko komputerowe do dokonania samospisu internetowego (CAWI). Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy będą chcieli skorzystać z tej możliwości proszeni są o wcześniejszy kontakt z Miejskim Biurem Spisowym w Łukowie pod numerem telefonu (25) 797 66 22.