Wokaliści Fabryki Piosenki zapraszają na Koncert Finałowy, który będzie podsumowaniem ich całorocznej pracy wokalnej. Koncert odbędzie się w piątek 26 czerwca br. o godzinie 18.00 w Amfiteatrze w Parku Miejskim w Łukowie. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych koncert zostanie przeniesiony do Sali Widowiskowej ŁOK.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie informuje o możliwości występowania burz na terenie całego województwa lubelskiego. Zagrożenie pierwszego stopnia obowiązywać będzie do godz. 12:00 dnia 23 czerwca br. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 80%.

Miasto Łuków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uzyskało dofinansowanie w wysokości 115 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia.

Do środy 24 czerwca w Urzędzie Miasta przyjmowane są wnioski na dofinansowanie do wymiany źródła ciepła z nieekologicznego na nowoczesne, emitujące mniej zanieczyszczeń do atmosfery. Zainteresowane osoby, pragnące na przykład wymienić piec centralnego ogrzewania, mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 5 tys. złotych. Program dopłat realizowany jest w ramach przyjętego przez Radę Miasta Łuków Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

Maciej Radomyski - recytator z Łukowskiego Ośrodka Kultury - zwyciężył w 53. Wojewódzkim Turnieju Poezji Dziecięcej, zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie. Łukowianin triumfował w kategorii klas IV-VI szkół podstawowych, zaś sama rywalizacja ze względów epidemicznych odbywała się w sposób zdalny.