Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 od 4 lipca 2024 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łuków przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców. Wykaz zostanie również zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta Łuków.

Minister Infrastruktury w Łukowie

Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak gościł z roboczą wizytą w Łukowie. W sobotę 29 czerwca rozmawiał z przedstawicielami samorządu na temat ważnych dla naszego miasta inwestycji kolejowych i drogowych.

Uwaga na burze!

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Warszawie informuje o I stopniu zagrożenia burzami, które mogą występować na terenie powiatu łukowskiego w poniedziałek, 1 lipca.

Kondolencje

Z dużym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci ś.p. Marii Balińskiej, Dyrektor Łukowskiego Ośrodka Kultury w latach 1991-2004.

Globalne Podwórko

„Globalne Podwórko” – pod tym hasłem w dn. 21 – 24 czerwca 2024 r. został zorganizowany zlot łukowskich harcerzy w Żdżarach. Druhny i druhowie ze Stoczka Łukowskiego, Łukowa i Radzynia Podlaskiego odpoczywali na Ranczu „Pod Bocianami” i uczyli się o historii, przyrodzie i różnych kulturach.