Tablice wyborcze na terenie Łukowa

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, zaplanowanymi na dzień 7 kwietnia 2024 r., a także trwającą kampanią wyborczą, Urząd Miasta Łuków publikuje lokalizacje tablic na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Otwarty konkurs ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań miasta o charakterze pożytku publicznego w 2024 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Miasta Łuków ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Wypoczynkowej stanowiącej własność Miasta Łuków:

nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Wypoczynkowej oznaczona jako działka Nr 8864/51 o pow. 8785 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00075639/3; cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 440 000 zł netto.

Komunikat: Termin zapłaty podatków

Urząd Miasta Łuków przypomina, że w dniu 15 marca 2024 roku upływa termin zapłaty I raty podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego za 2024 rok.  

Szukamy pamiątek po II wojnie światowej

W tym roku w partnerskim mieście Ville de Voisins-le-Bretonneux we Francji odbędą się uroczystości 80-lecia wyzwolenia tej miejscowości. Pamiętając, iż udział w tym wydarzeniu miały także wojska polskie, nasi przyjaciele zwracają się z prośbą o dotarcie do rodzinnych pamiątek i wspomnień.