Trener sztuk walki Zenon Pawlikowski został wyróżniony za swoją pracę przez władze Polskiego Związku Kickboxingu. Okolicznościowa gala połączona z Balem Mistrzów Sportu - na której podsumowano także 2019 rok - odbyła się 18 stycznia w Węgrowie.

Do 24 stycznia w Klubie "Senior+" przy ul. Wyszyńskiego 10/16 w Łukowie przyjmowane są wnioski od osób chcących uczestniczyć w zajęciach pierwszej tego typu placówki w Łukowie. Nabór mieszkańców powyżej 60. roku życia, którzy dodatkowo spełniają wymagania regulaminowe prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ilość miejsc w Klubie "Senior+" jest ograniczona.

Muzeum Regionalne w Łukowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej zwracają się do mieszkańców z prośbą o spisanie i przekazanie do zbiorów muzeum wspomnień opisujących dzieje Ziemi Łukowskiej w czasie II wojny światowej oraz w okresie powojennym aż do końca lat 80-tych XX wieku.

28 875 mieszkańców liczył Łuków na koniec 2019 roku. Ze statystykami dotyczącymi m.in. ilości urodzin, ślubów, a także zgonów w mieście podzielił się z mieszkańcami Urząd Stanu Cywilnego w Łukowie. USC opublikował też listę najchętniej nadawanych imion dziewczynkom i chłopcom przez rodziców.

Łukowski Ośrodek Kultury, Miasto Łuków, Motoweterani Łuków oraz Towarzystwo Fruwającej Muchy zapraszają na obchody 157. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Spotkanie i przemarsz do miejsc pamięci zaplanowano w środę 22 stycznia o godz. 16:00 pod pomnikiem Powstańców Styczniowych na Placu Narutowicza.

W programie spotkania zaplanowano m.in. odśpiewanie hymnu narodowego, odczytanie Apelu Poległych, złożenie wieńców i zapalenie zniczy, wysłuchanie przemówień okolicznościowych oraz występu łukowskiej orkiestry dętej. Uczestnicy uroczystości przejdą następnie z pochodniami i kosami pod zlokalizowane w parku miejskim „mówiące kamienie” ks. gen. Stanisława Brzóski i Franciszka Wilczyńskiego. W tym miejscu również zostaną złożone wieńce i zapalone znicze. Dalsza część uroczystości odbędzie się w pobliskim amfiteatrze, gdzie patriotyczną poezję wykonają członkowie Teatru Poezji ŁOK. Młodzieży towarzyszyć będzie projekcja scen batalistycznych z filmu „Rok 1863” w reżyserii Edwarda Puchalskiego z 1922 roku, który był pierwszą filmową adaptacją „Wiernej rzeki” Stefana Żeromskiego. Spacer do miejsc poświęconych pamięci Powstańcom Styczniowym zakończy się przy ich grobie na cmentarzu św. Rocha, gdzie również zostaną zapalone znicze i złożone kwiaty. Uroczystość zakończy capstrzyk odegrany na trąbce.

Organizatorzy zapraszają delegacje do składania wieńców i zapalenia zniczy podczas uroczystości 22 stycznia. Natomiast mieszkańcy Łukowa i okolic proszeni są o wywieszenie flag państwowych na swoich posesjach i balkonach.