Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków, położonych w Łukowie przy ul. Dmocha, przy ul. Kazimierza Wielkiego i przy ul. Pastewnik przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych.

Uwaga na upały!

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Warszawie informuje o II stopniu zagrożenia upałami, które będą występować na terenie powiatu łukowskiego od 9 do 13 lipca 2024 r.

Dbaj o zdrowie - Rak piersi

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. Rocznie w Polsce rozpoznaje się go u ok. 20 tysięcy kobiet.

Program Wsparcia Aktywności Fizycznej Dzieci i Młodzieży

Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) ogłosiło nabory wniosków na operatorów krajowych w ramach „Programu Wsparcia Aktywności Fizycznej Dzieci i Młodzieży – Projekt Mały Mistrz” oraz programu „Sportowe Wakacje +”.

Uwaga na burze!

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Warszawie informuje o I stopniu zagrożenia burzami, które będą występować na terenie powiatu łukowskiego w niedzielę, 7 lipca 2024 r.