Miasto Łuków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uzyskało dofinansowanie w wysokości 115 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia.

Do środy 24 czerwca w Urzędzie Miasta przyjmowane są wnioski na dofinansowanie do wymiany źródła ciepła z nieekologicznego na nowoczesne, emitujące mniej zanieczyszczeń do atmosfery. Zainteresowane osoby, pragnące na przykład wymienić piec centralnego ogrzewania, mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 5 tys. złotych. Program dopłat realizowany jest w ramach przyjętego przez Radę Miasta Łuków Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

Maciej Radomyski - recytator z Łukowskiego Ośrodka Kultury - zwyciężył w 53. Wojewódzkim Turnieju Poezji Dziecięcej, zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie. Łukowianin triumfował w kategorii klas IV-VI szkół podstawowych, zaś sama rywalizacja ze względów epidemicznych odbywała się w sposób zdalny.

Na początku czerwca br. ruszyła piąta edycja „JETRO CINEMA SUMMER”, czyli plenerowego kina w Łukowie. Pomysłodawcy cyklu, czyli Łukowski Ośrodek Kultury, Kino Łuków i „JETRO” Karol Walo zapraszają wszystkich miłośników sztuki filmowej do amfiteatru w parku miejskim w Łukowie na kolejne projekcje filmowe. Poniżej zaprezentowano tytuły filmów, które zostaną wkrótce wyświetlone w ramach kina "pod chmurką".

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie informuje o możliwości występowania burz na terenie całego województwa lubelskiego. Zagrożenie drugiego stopnia obowiązywać będzie od godz. 9:00 w poniedziałek 22 czerwca br. do godz.3:00 dnia 23 czerwca br. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 85%.