Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Zielony samochód - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1)

Minister Sportu ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku.

Decyzją Burmistrza Miasta Łuków w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 przedszkola miejskie i oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) będą funkcjonowały i sprawowały opiekę nad dziećmi. Obecna sytuacja jest na tyle wyjątkowa, iż konieczne jest dostosowanie pracy przedszkoli do aktualnej rzeczywistości, by mogły one świadczyć opiekę nad dziećmi w tym trudnym dla rodziców powrocie do pracy.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie informuje o możliwości występowania burz na terenie całego województwa lubelskiego. Zagrożenie pierwszego stopnia obowiązywać będzie od godz. 10:00 w czwartek 18 czerwca do północy tego samego dnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 90%.

Kacper Siwiak, reprezentant Łukowskiego Ośrodka Kultury zdobył I miejsce w kategorii szkół średnich w "Optymistycznym Turnieju Sztuki Recytatorskiej", który został zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach. Rywalizacja recytatorów z uwagi na panującą sytuację epidemiczną odbywała się w formie zdalnej, natomiast nagrody wręczono już w tradycyjnej formule, 15 czerwca w Siedlcach.