2 maja. Dzień Flagi RP

2 maja w całym kraju świętowany jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto to ustanowiono na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku by propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Zgodnie ze zwyczajem mieszkańcy całego kraju proszeni są o wywieszenie tego dnia biało-czerwonych flag na balkonach, w oknach lub przy domach.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków z dnia 02.05.2023 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków z dnia 02.05.2023 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, ul. Żelechowską, ul. Warszawską oraz rzeką Krzną Południową wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Odezwa Wojewody Lubelskiego w sprawie święta Trzeciego Maja

Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja w Województwie Lubelskim przesyła mieszkańcom województwa treść Odezwy Komitetu Honorowego z okazji państwowego święta. Pełna treść Odezwy znajduje się poniżej.

Specjaliści z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące funduszy unijnych.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki naboru w programie "Maluch+" 2022-2029. Miło nam poinformować, że złożony przez Miasto Łuków wniosek uzyskał dofinansowanie na utworzenie 48 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania przez łącznie 36 miesięcy.