89. sesja Rady Miasta Łuków

Przewodniczący Rady Miasta Łuków Krzysztof Okliński informuje o zwołaniu na dzień 21 marca 2024 r. (tj. czwartek) 89. sesji Rady Miasta Łuków. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Piłsudskiego 17 (budynek Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego). Początek obrad zaplanowano na godz. 10:00. 

Wielkanocny konkurs rozstrzygnięty

Prace plastyczne Zofii Kowalczyk oraz Norberta Sierpnia trafią na wielkanocne kartki Łukowskiego Ośrodka Kultury i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie. Za nami rozstrzygnięcie cyklicznego konkursu na świąteczną kartkę i wielkanocne jajo, organizowanego dla utalentowanych graficznie osób.

Posiłek w szkole i w domu

Centrum Usług Społecznych w Łukowie realizuje program w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, który został ustanowiony Uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. r. (M. P. z 2023 r. poz. 881).

88. sesji Rady Miasta Łuków

Przewodniczący Rady Miasta Łuków Krzysztof Okliński informuje o zwołaniu na dzień 14 marca 2024 r. (tj. czwartek) 88. sesji Rady Miasta Łuków. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Piłsudskiego 17 (budynek Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego). Początek obrad zaplanowano na godz. 14:00.

Zostań członkiem Komisji Konkursowej

Burmistrz Miasta Łuków działając na podstawie art. 15 ust 2a w zw. z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) do zgłoszenia swojej kandydatury do pracy w Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.