W związku z obowiązującymi ograniczeniami i zakazami, z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, a także m.in. zakaz zgromadzeń Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łuków informuje, że wypłaty świadczeń wychowawczych „500+” i z Funduszu Alimentacyjnego realizowanych przez Wydział w formie gotówkowej za miesiąc kwiecień będą realizowane przekazem pocztowym za pośrednictwem Poczty Polskiej. Powyższa zmiana oznacza, że pieniądze dostarczą Państwu listonosze. Pozostałe świadczenia, tj. świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i świadczenia opiekuńcze będą wypłacane przez Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie Oddział Łuków ul. Międzyrzecka 62.

Centrum Informacyjne Rządu informuje, iż w ostatnich dniach w przestrzeni medialnej i publicznej pojawiło się szereg niezweryfikowanych informacji na temat zapotrzebowania i dostępności indywidualnych środków ochronnych oraz testów na obecność koronawirusa. Poniżej jednostka przedstawia stan faktyczny, który jest zaprzeczeniem pojawiających się tzw. fake newsów.

Jeśli jesteś płatnikiem składek i masz trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19? Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że możesz skorzystać z ulgi w ich opłacaniu. Możesz wnioskować o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Ulgi dotyczą składek na Twoje ubezpieczenia i zatrudnionych przez Ciebie osób. Nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Dotyczy to składek za okres od stycznia 2020 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o możliwości uzyskania świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które w sytuacji zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.