Miasto Łuków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego uzyskało dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia.

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wystosował komunikat dla mieszkańców województwa lubelskiego. Informuje w nim, że w okresie od 20 maja do 7 czerwca 2020 r. na terenie województwa planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia wolnożyjących lisów przeciw wściekliźnie. Termin ten może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 11 maja 2020 r. o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z: 1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792) – sprostowanie „Informacji Wojewody Lubelskiego z 5 maja 2020 r.”; 2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 820).

Mimo epidemii koronawirusa trwają prace przy zalewie Zimna Woda w Łukowie. W ostatnich dniach (tj. w pierwszej połowie maja) wylana została nawierzchnia bitumiczna na ścieżce pieszo-rowerowej łączącej ul. Turystyczną z obiektem, która stanowić będzie skrót dla osób chcących w przyszłości skorzystać z obiektu. Równolegle trwają też m.in. prace ziemne pod budowę nowych boisk do gier zespołowych.

Agencja Rozwoju Przemysłu zachęca przedsiębiorców do skorzystania z oferty pomocowej mającej przeciwdziałać ekonomicznym skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Wśród oferowanych produktów znajdują się: leasing operacyjny z karencją w spłacie i ponadnormatywnym okresem spłaty, pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP oraz pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym.