Otwarcie ofert: Budowa trzech kładek pieszych nad Krzną w m. Łuków.

Szanowni Mieszkańcy Łukowa! Otwarcie przedszkoli w Mieście Łuków planowane jest na 18 maja 2020 roku.

W dniu 2 czerwca 2020 roku ruszyła piąta edycja „JETRO CINEMA SUMMER”. Łukowski Ośrodek Kultury, Kino Łuków i JETRO Karol Walo zapraszają wszystkich miłośników sztuki filmowej do Amfiteatru w Parku Miejskim w Łukowie na projekcje filmowe.

Czytanie bywa kunsztem i nieraz tajemnicą,
nie tylko przywilejem tych, którzy widzą.
Ale też tych nielicznych, łaknących piękna słowa,
na tyle bardzo mocno, by zechcieć z nim obcować.