Szanowni Mieszkańcy Łukowa! Otwarcie przedszkoli w Mieście Łuków planowane jest na 18 maja 2020 roku.

W dniu 2 czerwca 2020 roku ruszyła piąta edycja „JETRO CINEMA SUMMER”. Łukowski Ośrodek Kultury, Kino Łuków i JETRO Karol Walo zapraszają wszystkich miłośników sztuki filmowej do Amfiteatru w Parku Miejskim w Łukowie na projekcje filmowe.

Czytanie bywa kunsztem i nieraz tajemnicą,
nie tylko przywilejem tych, którzy widzą.
Ale też tych nielicznych, łaknących piękna słowa,
na tyle bardzo mocno, by zechcieć z nim obcować.

W związku z obowiązującymi ograniczeniami i zakazami z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, dotyczącymi między innymi zgromadzeń Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łuków informuje, że wypłaty świadczeń wychowawczych „500+” za miesiąc maj realizowanych przez Wydział w formie gotówkowej będą realizowane przekazem pocztowym za pośrednictwem Poczty Polskiej. Oznacza to, że pieniądze dostarczą Państwu listonosze. Pozostałe świadczenia, to jest świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i świadczenia opiekuńcze będą wypłacane przez Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie Oddział Łuków ul. Międzyrzecka 62.