Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Łapiguz.

Konferencja o czerniaku

Blisko 200 osób - osobiście lub przez Internet - uczestniczyło w zorganizowanej 18 marca konferencji „#Abecadło Czerniaka”. Jej organizatorami byli Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie, Łukowski Ośrodek Kultury, Lubelskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Medyczno-Diagnostyczne.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1, 1b i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 oraz w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łukowie przy ul. Browarnej 63, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta Łuków i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie zostały umieszczone wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków:

Giełda Kolekcjonerów w kwietniu

Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza na kolejną Giełdę Kolekcjonerów. Odbędzie się ona w niedzielę 2 kwietnia o godzinie 10:00 w Sali Widowiskowej ŁOK.

„Niech żyje bal!” Królowa polskiej muzyki na Dniach Łukowa!

Jedna z najpopularniejszych i najwybitniejszych piosenkarek w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Ikona polskiej muzyki rozrywkowej i mega gwiazda polskiego show-biznesu. Królowa polskiej piosenki. To jedynie część określeń głównej gwiazdy tegorocznych Dni Łukowa, która wystąpi w naszym mieście w niedzielę 4 czerwca. Zapraszamy na koncert Maryli Rodowicz!