Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP

Zgodnie z Obwieszczeniem Burmistrza Miasta Łuków z dnia 19.07.2022 r. wykłada się ponownie do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa, ul. Międzyrzecką i terenem PKP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Upał i możliwe burze z gradem

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Warszawie informuje o I stopniu zagrożenia burzami z gradem, które mogą występować na terenie powiatu łukowskiego we wtorek 26 lipca.

Budżet Obywatelski 2023 - czekamy na wnioski od mieszkańców

Przez dwa tygodnie, od 25 lipca do 5 sierpnia mieszkańcy Łukowa będą mieli możliwość składania propozycji projektów do zrealizowania ze środków II edycji Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego. Tym razem, oprócz składania projektów tradycyjną drogą (tzn. papierową w Urzędzie Miasta), pomysłodawcy BO oddają do użytku specjalną stronę internetową, za pośrednictwem której będzie można wziąć udział we wszystkich etapach tego przedsięwzięcia. Do rozdysponowania jest 300 tys. zł, a zwycięski projekt (lub projekty) zrealizowany zostanie w 2023 roku.

Upał i możliwe burze z gradem

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Warszawie informuje o II stopniu zagrożenia upałami oraz możliwymi do występowania burzami z gradem.

Budżet obywatelski w Twoim komputerze i telefonie

Rusza II edycja Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego, w której to sami mieszkańcy naszego miasta zadecydują na co przeznaczyć część miejskich pieniędzy. By jeszcze bardziej włączyć łukowian w proces decydowania o swojej najbliższej okolicy, Miasto wprowadza dedykowane narzędzie informatyczne, które usprawni m.in. zgłaszanie projektów przez mieszkańców, czy też oddawanie głosu wybrane pomysły.