Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków - 19.07.2022 r.

Burmistrz Miasta Łuków zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa, ul. Międzyrzecką i terenem PKP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Park miejski będzie miejscem tradycyjnego spotkania, upamiętniającego kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Osoby, które zechcą uczcić wydarzenia sprzed lat, proszone są także o wywieszenie 1 sierpnia flag państwowych.

Kolonia zuchowa „Rycerze Lasu”

Zuchy z Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej mają już za sobą swoją letnią przygodę. Od 12 do 15 lipca odpoczywały na kolonii „Rycerze Lasu” w Kurnędzu nad rzeką Pilicą (pow. piotrkowski, woj. łódzkie).

Kabaretowe gwiazdy w Łukowie

Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza na maraton kabaretowy zaplanowany w Święto Niepodległości 11 listopada. Tym razem w naszym mieście wystąpią jedne z największych gwiazd polskiej sceny kabaretowej: kabaret „Ani Mru Mru” oraz kabaret „Chyba”. Bilety na to wydarzenie kupić można w kasie Kina Łuków lub w Internecie.

Brązowy medal Julii Linkiewicz

Pięciu reprezentantów Olimpijczyka Łuków wzięło udział w zawodach w podnoszeniu ciężarów rozgrywanych w ramach XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich Małopolska 2022. Brązowy medal w tej dyscyplinie sportu zdobyła Julia Linkiewicz.