Startuje akcja Masz Głos 2021

W całym kraju rusza kolejna edycja akcji Masz Głos, która zmienia Polskę i buduje dialog pomiędzy społecznością lokalną, a władzami samorządowymi. Akcja Masz Głos jest przedsięwzięciem ogólnopolskim, realizowanym od 2006 r. przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z organizacjami partnerskimi.

Eksperci Związku Miast Polskich w Łukowie

Chęć przeniesienia rozwiązań z Łukowa na inne miejscowości to jeden z wątków rozmów, które toczyły się w piątek 12 lutego pomiędzy przedstawicielami Miasta Łuków i ekspertami Związku Miast Polskich. Tego dnia w Łukowskim Ośrodku Kultury zorganizowane zostało robocze spotkanie burmistrza miasta z dyrektorem biura oraz ekspertami Związku Miast Polskich, poświęcone m.in. modelowi struktury funkcjonalno-przestrzennej, zawartemu w projekcie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków (16.02.2021 r.)

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych został umieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków położonych w Łukowie przy ulicach: Ks. St. Brzóski, 700-lecia, w pobliżu ulicy Zabrowarnej oraz pomiędzy ulicami: Jana Stanisława Majewskiego a Gołaszówiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

Ogłoszenie o przetargu - ul. Wrzosowa, Nowogródek

Burmistrz Miasta Łuków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łukowie stanowiących własność Miasta Łuków.

Decyzje podatkowe - informacja dla mieszkańców

Burmistrz Miasta Łuków zawiadamia, że w dniach od 12 do 28 lutego 2021 r. na terenie miasta Łuków upoważnieni przez Burmistrza Miasta pracownicy będą doręczać mieszkańcom Łukowa decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego  na rok 2021.