Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Burmistrz Miasta Łuków, na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr LXXXI/632/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, zawiadamia o rozpoczęciu naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji

 Konkurs na Profilaktyka Roku 2023

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie organizuje konkurs na „Profilaktyka Roku 2023”. Tytuł i nagrodę otrzyma osoba, której działania przyczyniają się do realizacji zadań zapisanych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łuków na 2023 rok”.

ŁOK: grudniowa giełda kolekcjonerów

Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza na kolejną Giełdę Kolekcjonerów. Odbędzie się ona w niedzielę 3 grudnia o godzinie 10:00 w Sali Widowiskowej ŁOK.

Dobre walki łukowian na lubelskim ringu

W ostatni weekend w Lublinie odbyła się „Sobótka z Full Contactem”. Lubelska „Sobótka” to kolejna odsłona projektu opracowanego i wdrożonego przez trenera Kadry Narodowej Polskiego Związku Kickboxingu Radosława Laskowskiego, który jest jednocześnie twórcą grupy Poland Full Contact.

Rysowali Papcia Chmiela. Konkurs plastyczny rozstrzygnięty

Ponad 100 prac wpłynęło do organizatorów konkursu plastycznego poświęconego sylwetce rysownika Henryka Jerzego Chmielewskiego. Do wspólnej zabawy zaprosiło najmłodszych mieszkańców naszego miasta stowarzyszenie Alternatywa dla Łukowa.