XXXVII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Łuków

W dniu 8 marca 2021 roku o godz. 12.00 odbędzie się XXXVII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Łuków. Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym z sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad XXXVII sesji Rady Miasta.

Po spotkaniu dla mieszkańców ul. Podgórnej

W środę 3 marca odbyło się spotkanie przedstawicieli Miasta Łuków z mieszkańcami ul. Podgórnej w sprawie budowy ww. ulicy. Każda z przybyłych osób mogła zapoznać się z planami samorządu w tym miejscu i wnieść swoje uwagi dotyczące kształtu przyszłej inwestycji.

Będzie współpraca samorządów

Cztery samorządy z powiatu łukowskiego podpisały list intencyjny w sprawie opracowania i późniejszej realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021-2030. Porozumienie to otwiera drogę do pozyskiwania środków z nowej unijnej perspektywy finansowej na realizację wspólnych, wychodzących poza ramy jednego samorządu przedsięwzięć.

Ostrzeżenie przed marznącymi opadami deszczu

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie informuje o oblodzeniu, które może wystąpić w piątek 5 marca 2021 r. na terenie powiatu łukowskiego. Stopień zagrożenia: 1.

Propozycje ŁOK na marzec

Łukowski Ośrodek Kultury zachęca mieszkańców do skorzystania z oferty kulturalnej placówki. W marcu zaplanowano m.in. wernisaż wystawy, pokazy filmowe i retransmisje przedstawień operowych w kinie, a także kolejne przedstawienie w ramach cyklu „Niedziela z teatrem”.