Burmistrz Miasta Łuków informuje, iż w środę 18 lutego 2020 r. w wyniku przeprowadzonego konkursu wybrani zostali oferenci, którzy realizować będą w 2020 roku zadania miasta o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W sumie pomiędzy 12 oferentów rozdysponowane zostało 455 tys. zł.

Poniżej wymieniono oferentów, którzy realizować będą ww. zadania:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukowie - kwota zabezpieczona do 10 000 zł, termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2020 r.

Wybrany oferent:

 • Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” - 10 000 zł

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie - kwota zabezpieczona do 5 000 zł, termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2020 r.

Wybrany oferent:

 • Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łukowie - 5 000 zł

3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie - kwota zabezpieczona do 5 000 zł, termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2020 r.

Wybrany oferent:

 • Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łukowie - 5 000 zł

4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie - kwota zabezpieczona do 5 000 zł, termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2020 r.

Wybrany oferent:

 • Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Łukowie – 5 000 zł

5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 w Łukowie - kwota zabezpieczona do 5 000 zł, termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2020 r.

Wybrany oferent:

 • Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” w Łukowie - 5 000 zł

6. Prowadzenie sekcji piłki ręcznej - szkolenie i udział w zawodach - kwota zabezpieczona do 25 000 zł, termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 15 grudnia 2020 r.

Wybrani oferenci:

 • Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Łukovia Łuków - 21 250 zł
 • Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” - 3 750 zł

7. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w piłce nożnej, obejmujące min. 5 grup szkoleniowych w różnych kategoriach wiekowych, szkolenie i współzawodnictwo sportowe w podnoszeniu ciężarów i kulturystyce, w zapasach, w boksie, piłce siatkowej, zgłoszonych w okręgowych związkach sportowych - kwota zabezpieczona do 370 000 zł, termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 31 grudnia 2020 r.

Wybrany oferent:

 • Łukowski Klub Sportowy Orlęta Łuków - 370 000 zł

8. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych - kwota zabezpieczona do 5 000 zł, termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2020 r.

Wybrani oferenci:

 • Klub Sportowy Głuchych „Hetman” - 2 000 zł
 • Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” OPP - 3 000 zł

9. Prowadzenie sekcji pływackiej - szkolenie i udział w zawodach - kwota zabezpieczona do 10 000 zł, termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2020 r.

Wybrany oferent:

 • Międzyszkolny Klub Sportowy „Delfinek” - 10 000 zł

10. Szkolenie w zakresie piłki nożnej chłopców do wieku trampkarza młodszego na bazie miejskich szkół podstawowych (min. 3 grupy szkoleniowe w różnych kategoriach wiekowych). Kwota zabezpieczona do 10 000 zł, termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2020 r.

Wybrany oferent:

 • Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju - 10 000 zł

11. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w szachach dla mieszkańców Łukowa - kwota zabezpieczona do 5000 zł., termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2020 r.

Wybrany oferent:

 • Stowarzyszenie Szachistów „Szachpol” w Łukowie - 5 000 zł

Podstawa prawna: art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz z rozdz. IV pkt 22 Ogłoszenia Burmistrza Miasta Łuków z dnia 24 stycznia 2020 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań miasta o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.