Harmonogram Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego

Do 18 lutego mieszkańcy Łukowa mogą składać propozycje zadań do zrealizowania przez Miasto ze środków budżetu obywatelskiego. Poniżej prezentujemy harmonogram pierwszej w historii samorządu edycji tego typu inicjatywy.

Jak wynika z opublikowanego przez burmistrza Łukowa zarządzenia, wyniki pierwszego w historii Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego mają zostać podane do publicznej wiadomości 1 kwietnia 2022 r. Wcześniej jednak będą miały miejsce inne procedury związane m.in. ze składaniem propozycji zadań przez mieszkańców, oceną zadań, a także samym głosowaniem na wybrane pozycje.

Pełny harmonogram Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 dostępny jest poniżej:

 

LP Zadanie Termin realizacji 
1 Zgłaszanie projektów do Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego 7.02.2022 r. - 18.02.2022 r.
2 Weryfikacja / ocena złożonych projektów 7.02.2022 r. - 25.02.2022 r.
3 Publikacja listy projektów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do głosowania 28.02.2022 r.
4 Sporządzenie listy mieszkańców uprawnionych do głosowania 10.03.2022 r.
5 Głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego 14.03.2022 r. - 25.03.2022 r.
6 Ogłoszeniw wyników głosowania na poszczególne projekty i wskazanie projektów do realizacji 1.04.2022 r.