Zespół ds. budżetu obywatelskiego

9-osobowy zespół - w skład którego weszli radni miejscy i pracownicy Urzędu Miasta Łuków - będzie nadzorować pierwszą w historii miasta edycję budżetu obywatelskiego. Do zadań Zespołu należeć będzie m.in. sprawdzenie pod kątem formalnym i merytorycznym wniosków z propozycjami inwestycji, które złożą mieszkańcy do 18 lutego.

Zespół ds. budżetu obywatelskiego powołany został w drodze zarządzenia przez burmistrza miasta. Nad postępem prac związanych z Łukowskim Budżetem Obywatelskim pracować będą:

  1. Mateusz Popławski - Zastępca Burmistrza Miasta Łuków;
  2. Leonard Baranowski - radny Miasta Łuków;
  3. Maciej Nurzyński - radny Miasta Łuków;
  4. Sebastian Ignaciuk - radny Miasta Łuków;
  5. Arkadiusz Pogonowski - radny Miasta Łuków;
  6. Monika Ostrowska - starszy inspektor Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Łuków;
  7. Anita Wojtal - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Łuków;
  8. Maciej Tomasiak - Naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Łuków;
  9. Tomasz Goławski - Kierownik Referatu Promocji w Wydziale Zarządzania Projektami i Promocji Urzędu Miasta Łuków.

Członkowie Zespołu oprócz zaopiniowania pod kątem formalnym i merytorycznym propozycji inwestycji składanych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, będą także czuwać nad procesem głosowania na poszczególne projekty. Ogłoszą także wyniki głosowania mieszkańców. Będą także konsultować się z właściwymi jednostkami lub osobami w przypadku, gdy zajdzie potrzeba złożenia dodatkowych informacji na temat proponowanych przez mieszkańców rozwiązań.