BO 2024: Trwa ocena projektów

Trwa ocena formalna i merytoryczna projektów złożonych przez mieszkańców w ramach III edycji Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wnioskodawcy, którzy przeszli już weryfikację, otrzymali stosowne powiadomienia od urzędników.

W sumie w najnowszej edycji budżetu obywatelskiego zgłoszonych zostało 9 projektów, z których jeden nie przeszedł weryfikacji formalnej. Część projektów zyskała już uznanie powołanego przez burmistrza Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, przechodząc już weryfikację merytoryczną, a część będzie jeszcze poddana dyskusji. Propozycje projektów do zrealizowania mogli zgłaszać mieszkańcy Łukowa w wieku min. 16 lat, którzy uzyskali poparcie przynajmniej 20 innych osób. Projekty można było zgłaszać od 7 do 18 sierpnia br.

Ostateczna lista projektów dopuszczonych do głosowania - wraz z ich opisem - zostanie podana do publicznej wiadomości 30 sierpnia. Następnym etapem będzie głosowanie na wybrany przez siebie projekt, a zwycięski pomysł (lub pomysły) zostanie zapisany w projekcie uchwały budżetowej Miasta Łuków na 2024 rok. Głosowanie będzie możliwe od 11 do 24 września, a mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje zdanie za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej https://lukow.budzet-obywatelski.org/ lub przez tradycyjne wrzucenie karty z głosem do urny, która wystawiona będzie w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17.