Czyste Powietrze - informacje

Miasto Łuków zawarło z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie porozumienie w zakresie uruchomienia i prowadzenia Punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”. Dzięki środkom z ww. Programu osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych mogą uzyskać dofinasowanie m.in. na wymianę źródła ciepła, kompleksową termomodernizację budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż odnawialnych źródeł energii. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje na temat Punktu:

Segregacja odpadów - informacja dla Ukraińców

У зв'язку з присутністю громадян України в Лукув, міська зал публікує брошуру на принципах сегрегації муніципальних відходів українською мовою. Документ можна завантажити нижче.