Patronat Burmistrza Miasta Łuków

Honorowy patronat Burmistrza Miasta Łuków przyznawany jest w celu podkreślenia szczególnego charakteru planowanego wydarzenia bezpośrednio związanego z promocją i kreowaniem pozytywnego wizerunku miasta, integracją mieszkańców, rozwojem inicjatyw społecznych, kulturowych, naukowych, gospodarczych, edukacyjnych, sportowych oraz innych korzystnych dla miasta i jego mieszkańców.

Współpraca z mediami

Podmiot odpowiedzialny za współprace z mediami: Referat Promocji Urzędu Miasta Łuków.