Uchwała dot. Odznaki Honorowej

Dokumentem określającym zasady nadawania, wręczania i noszenia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Łukowa jest Uchwała Nr LVI/406/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 18 września 2018 r. Na podstawie jej zapisów określony został wygląd odznaki wręczanej zasłużonym dla miasta osobom lub podmiotom, a także tryb noszenia zaszczytnego wyróżnienia.

Uchwała Rady Miasta mówi także o tym, kto ocenia wnioski o nadanie Odznaki Honorowej, wyjaśnia też, kto może zgłosić instytucję lub osobę, która swoją działalnością społeczną i zawodową przyczyniła się do rozwoju kulturalnego, gospodarczego i społecznego Łukowa.

Treść uchwały oraz wizualizacja Odznaki Honorowej za Zasługi dla Łukowa znajduje się pod adresem poniżej: