„Czyste Powietrze” w Urzędzie Miasta

Na styczeń 2021 r. planowane jest uruchomienie w Urzędzie Miasta Łuków punktu informacyjnego programu „Czyste Powietrze”. To wynik porozumienia zawartego między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Miastem Łuków. Dla mieszkańców miasta podpisanie umowy oznacza, że wszelkie sprawy związane z programem, będą mogli oni załatwiać właśnie w budynku magistratu.

Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Mieszkańcy (osoby fizyczne) mogą uzyskać dofinansowanie na m.in.:

  • Wymianę starych źródeł ciepła
  • Termomodernizację budynku mieszkalnego
  • Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
  • Instalację odnawialnych źródeł energii
  • Montaż instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

 

Na mocy podpisanego z Miastem Łuków porozumienia zainteresowane osoby uzyskają w Urzędzie informacje dotyczące zasad programu, kryteriów jakie powinni spełnić Wnioskodawcy, otrzymają też pomoc w sporządzeniu wniosku o płatność oraz rozliczeniu przyznanego dofinansowania. W magistracie zapewnione zostanie też stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, na którym możliwe będzie złożenie Wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk.

Uruchomienie punktu programu „Czyste Powietrze” planowane jest na styczeń. Punkt funkcjonował będzie przy Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego.

Zobacz też: