W dniu 5 stycznia 2021, godz. 12:00 odbędzie się XXXIV sesja Rady Miasta Łuków w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość. Państwo radni Rady Miasta Łuków będą mogli brać udział w sesji w zdalnym trybie obradowania, zarówno przebywając w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Piłsudskiego 17 w Łukowie, jak też w każdym innym miejscu.

Porządek obrad
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad XXXIV sesji Rady Miasta.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Lubelskiego na wykonanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 808 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego.
4. Zamknięcie.