Warsztaty w Urzędzie Miasta

Przedstawiciele Urzędu Miasta Łuków, jednostek podległych, organizacji społecznych i innych instytucji z terenu miasta Łuków wzięli udział w warsztatach konsultacyjnych poświęconych opracowaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021 – 2030. Rozpoczęcie prac nad ww. Strategią jest efektem Porozumienia gminno-powiatowego w sprawie opracowania i realizacji dokumentu strategicznego pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021 – 2030” obejmującego Miasto Łuków, Gminę Łuków, Gminę Stanin oraz Powiat Łukowski w granicach wyżej wymienionych samorządów. Posiadanie dokumentu strategicznego umożliwi wspólne aplikowanie o środki zewnętrzne na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w nowej perspektywie unijnej na lata 2021-2027.

Z uwagi na panującą obecnie sytuację epidemiczną, organizatorzy zadbali o zachowanie dystansu społecznego uczestników spotkania, udostępnili też niezbędne środki ochrony. Warsztaty - zarówno część merytoryczną, jak i praktyczną - poprowadziła ekspert Anna Krzyżanowska-Orlik.

Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, jakie będą możliwości dofinansowania projektów m.in. w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021-2027, jakie zmiany przyniesie ww. perspektywa finansowa i jak zmieniają się przepisy na poziomie krajowym (m.in. projekt Umowy Partnerstwa). Przedstawione zostały także informacje na temat instrumentów terytorialnych, w tym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych umożliwiających sięganie po środki zewnętrzne dla MOF Łukowa.

Druga część warsztatów miała charakter panelu dyskusyjnego i tzw. „burzy mózgów”. Nie zabrakło także rozmów na temat przykładowych obszarów, które mogłyby być realizowane na zasadzie partnerstwa.

Podobne spotkania warsztatowe odbędą się jeszcze w 3 samorządach będących partnerami Porozumienia, tj. Gminie Łuków, Gminie Stanin i Powiecie Łukowskim.