Wypłaty świadczeń - komunikat Urzędu Miasta

Urząd Miasta Łuków informuje o nowym harmonogramie wypłat świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2021/2022.

Harmonogram obowiązuje od 1 października 2021 r. do 31 października 2022 r. Szczegóły przedstawia tabela poniżej (prosimy kliknąć w tabelę, w celu powiększenia obrazu):

 
 

 

Uwaga!

Świadczenia można pobierać w dni robocze - od dnia planowanego do 25-go dnia każdego miesiąca, lub w następnym miesiącu zgodnie z harmonogramem. Wypłaty dokonywane są osobom wymienionym na listach wypłat lub innym osobom na podstawie pełnomocnictwa ogólnego, wystawionego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. Wypłaty świadczenia można także dokonać osobie potwierdzonej przez Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łuków.

Przelewy na wskazane rachunki bankowe będą dokonywane natomiast do 25-go dnia każdego miesiąca.

Urząd Miasta Łuków informuje także, że planowane terminy wypłat w poszczególnych miesiącach mogą ulec zmianie. Jest to uzależnione od terminu przekazania środków na rachunek Miasta przez Wojewodę Lubelskiego. Więcej informacji w tej sprawie udziela Wydział Spraw Społecznych pod nr telefonów: 25 798 30 09 lub 25 798 30 67.