Seniorzy z wiedzą o prawach konsumenta

Słuchacze Łukowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zawierania umów kupna/sprzedaży i mogących wynikać z tych czynności konsekwencji. W czwartek 18 listopada spotkali się m.in. z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów.

W ramach zajęć organizowanych przez działający przy Łukowskim Ośrodku Kultury Uniwersytet omawiano tym razem prawa konsumenta. Uczestnicy wydarzenia poznali m.in. obowiązki sprzedawcy i uprawnienia kupującego, dowiadywali się jak odstąpić lub rozwiązać umowę – zarówno zawieraną z konsumentem w lokalu jak i na odległość, mieli też okazje zapoznać się z różnicami pomiędzy gwarancją i rękojmią.

Spotkanie poprowadzili adwokat Paulina Warząchowska i Powiatowy Rzecznik Konsumentów Maciej Nurzyński.