Żywy pomnik Bronisława Chącińskiego

Bronisław Chąciński - słynny łukowski lekarz i społecznik - zyskał kolejne miejsce pamięci. Oprócz szkoły i osiedla jego imienia, pamiątkowej tablicy na budynku kolegiaty na Placu Narutowicza oraz nagrobka na cmentarzu św. Rocha, o postaci Honorowego Obywatela Miasta Łuków będzie teraz przypominał dąb pamięci przy Przedszkolu Miejskim nr 3 w Łukowie.

Dokładnie sto lat od śmieci Bronisława Chącińskiego, 13 czerwca 2022 r. uroczyście zasadzony został dąb jego pamięci. Uroczystość zorganizowało Miasto Łuków, Przedszkole Miejskie nr 3 oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza, której jedna z filii mieści się właśnie przy edukacyjnej placówce. W uroczystości udział wzięły władze miasta, przedstawiciele miejskich jednostek i mieszkańcy, w tym dzieci z przedszkola.

Sylwetkę słynnego łukowianina przedstawił zgromadzonym dyrektor biblioteki Mariusz Chudek. Natomiast jak mówiła podczas uroczystości dyrektor Renata Wawerek, pobliskie Przedszkole z troską dbać będzie o drzewo, które w przyszłości da cień przebywającym tu dzieciom. Kulminacją było jednak odsłonięcie pamiątkowej tablicy oraz drzewa, a także symboliczne zasadzenie drzewa”.

Wydarzenie wpisuje się w uchwalony przez Radę Miasta Łuków Rok Bronisława Chącińskiego.