Wypoczynek dla dzieci z Ukrainy - konkurs ofert

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terminem realizacji od 8 lipca do 31 sierpnia br.

Podmioty, które chciałyby zrealizować zadanie, mogą uzyskać więcej informacji o konkursie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, pod adresem ul. Artura Grottgera 4, pok. 308, 435 lub pod nr telefonów: 81 441 67 66, 81 478 13 08, 81 441 65 24.

Informacje na temat otwartego konkursu ofert znaleźć można też w niżej wymienionych miejscach:

  1. Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego
  2. Ogłoszenie – Załącznik do uchwały
  3. Klauzula informacyjna
  4. Instrukcja tworzenia konta w generatorze Witkac.pl
  5. Instrukcja składania ofert w generatorze Witkac.pl