"Moja Woda" - informacja

W odpowiedzi na pytania mieszkańców Urząd Miasta Łuków informuje, iż aktualnie nie jest prowadzony nabór wniosków o dofinansowanie z programu „Moja Woda”.

Program zakładający otrzymanie dotacji na instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, trwał będzie do roku 2024, jednakże już teraz wyczerpana została pula środków na jego realizację.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na podobne inwestycje prosimy o kontakt z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.