Ryszard Grafik z miejskim wyróżnieniem

Regionalista Ryszard Grafik to kolejna osoba, która może poszczycić się Odznaką Honorową za Zasługi dla Łukowa. Uroczystość wręczenia wyróżnienia historykowi i działaczowi łukowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej odbyła się podczas miejskich obchodów Święta Niepodległości, 11 listopada 2022 r.

Inicjatywa wyróżnienia Ryszarda Grafika Odznaką Honorową za Zasługi dla Łukowa wyszła od środowiska harcerskiego - Komendy Hufca ZHP Łuków oraz od społeczności I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie. Kandydatura zyskała uznanie Komisji Odznaki Honorowej, zrzeszającej przedstawicieli Rady i Burmistrza Miasta Łuków, została też poparta Uchwałą Rady Miasta nr LXV/473/2022 z 27 października 2022 r.

Uroczyste wręczenie odznaki Ryszardowi Grafikowi odbyło się 11 listopada podczas miejskich obchodów Święta Niepodległości. Laudację na rzecz wyróżnionego wygłosił Komendant Hufca ZHP w Łukowie hm. Michał Mojski, a treść uchwały przyznającej Odznakę przytoczył Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Okliński.

Podziękowania Ryszardowi Grafikowi złożyli także przedstawiciele Powiatu Łukowskiego ze starostą Dariuszem Szustkiem oraz społeczność Szkoły Podstawowej im. Stanisława Grafika (ojca Ryszarda Grafika - przyp. red.) w Zagoździu w gminie Stanin, na czele z dyrektor placówki Joanną Osiak.

Ryszard Grafik dołączył tym samym do osób i podmiotów wyróżnionych nowym miejskim odznaczeniem. Dotychczas Odznaki Honorowe za Zasługi dla Łukowa otrzymali regionalista Longin Kowalczyk, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy”, społecznik Andrzej Zdrojewski i prezes Łukowskiego Stowarzyszenia Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin „Labirynt” Grażyna Kulik.

Sylwetkę Ryszarda Grafika znaleźć można POD TYM ADRESEM.

 

Pozostałe informacje dot. Święta Niepodległości 11 listopada 2022 r.: