Fizyka, historia i chemia są jasne!

W listopadzie 2022 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie zostały zorganizowane trzy konkursy wiedzy dla uczniów. Sprawdzały one wiadomości i umiejętności w różnych dyscyplinach akademickich.

Na początku listopada odbył się konkurs "Fizyka jest jasna!", którego zakres obejmował zagadnienia z różnych działów na poziomie rozszerzonym, ze szczególnym uwzględnieniem termodynamiki. Zawierał zadania rachunkowe i teoretyczne. Laureatami konkursu zostali Jakub Harasimik (I miejsce), Mikołaj Czerniec (II miejsce) oraz Marcin Janaszek (III miejsce).

Z kolei 16 listopada przeprowadzono konkurs „Historia jest jasna!". Tematyka to wydarzenia z XIX i XX w., które uczniowie poznają na poziomie rozszerzonym, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów społeczno-gospodarczych i dziejów nauki w Polsce. We współzawodnictwie zwyciężyli Natalia Miedzińska (I miejsce), Jakub Aniszewski (II miejsce) i Klaudia Osiak (III miejsce).

Ostatnim konkursem był ten zorganizowany 29 listopada. Konkurs „Chemia jest jasna!” dotyczył treści przedmiotowych na poziomie rozszerzonym. Wśród poleceń znalazły się zadania teoretyczne, te, odwołujące się do eksperymentów chemicznych, jak i rachunkowe. W szczególny sposób zawodnicy musieli przygotować się z zakresu chemii organicznej. Najlepsze wyniki osiągnęli Weronika Salamończyk (I miejsce), Zuzanna Płudowska (II miejsce), a trzecie miejsce ex aequo zajęli Mateusz Mazurek i Paweł Gonczarewicz.

W konkursach wzięło udział w sumie 80 osób. Zwycięzcy powyższych konkursów otrzymali nagrody rzeczowe, które wręczono im 7 grudnia podczas oficjalnego podsumowania wszystkich wydarzeń. Konkursy nawiązywały do postaci Ignacego Łukasiewicza - wynalazcy, naukowca, społecznika, który skonstruował lampę naftową i który został ogłoszony patronem roku 2022. Za przygotowanie zadań odpowiadał zespół wolontariuszy - nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie w składzie: Katarzyna Mrozowska (fizyka), Michał Mojski (historia), Agnieszka Rybka (chemia), Małgorzata Zielonka (chemia).

Przedsięwzięcia edukacyjne stanowią część projektu „To już jasne! - młodzi poznają świat nauki”, realizowanego przez Hufiec ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej we współpracy ze szkołą, a którego partnerem jest Fundacja PZU.