W poniedziałek 30 marca w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłduskiego 17 w Łukowie odbędzie się XXI sesja Rady Miasta Łuków zwołana w trybie nadzwyczajnym. Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną związaną z szerzeniem się koronawirusa SARS-CoV-2, uprasza się mieszkańców o rozważenie braku osobistego udziału w sesji i skorzystanie z transmisji on-line. Prośba podyktowana jest troską o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz osób biorących udział  w sesji.

Początek obrad zaplanowano o godz. 13:00. Porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. 1. Otwarcie.
  2. 2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad XXI sesji Rady Miasta.
  3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 43/2020 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 marca 2020 r.
  4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
  5. 5. Zamknięcie. 

Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miasta Łuków Biuletynie Informacji Publicznej: