"Aktywna tablica". Dofinansowanie dla SP nr 2

Miasto Łuków otrzymało dofinansowanie w wysokości 35 tys. zł z rządowego programu „Aktywna tablica”. Pieniądze te trafią do Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. ks. Stanisława Konarskiego w Łukowie.

Dzięki dofinansowaniu z rządowego programu, placówka doposażona zostanie w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do diagnozy i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach programu zostaną zakupione interaktywne pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii procesów komunikacji.

Środki finansowe w kwocie 35 000 zł zostaną przekazane „Dwójce” po podpisaniu umowy przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Dofinansowanie stanowi 80% kosztów realizacji zadania, natomiast wkład własny zabezpieczony przez Miasto Łuków w kwocie 8 750 zł, to pozostałe 20% kosztów realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane do 31 grudnia 2023 roku.

Głównym celem programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami.