Konferencja o zasłużonych harcerzach

Związek Harcerstwa Polskiego serdecznie zaprasza na Konferencję „Wierni Ideałom” poświęconą instruktorom harcerskim Łukowa i okolic, która odbędzie się w poniedziałek 4 września 2023 roku o godzinie 15:00 w Łukowskim Ośrodku Kultury. W trakcie konferencji przybliżone zostaną sylwetki Jana Ryszarda DĘBSKIEGO, Tadeusza NIEŚPIAŁOWSKIEGO, Michała Stefana LISOWSKIEGO i Fryderyka KOZIARZA.

Jan Ryszard Dębski (1921- 2015)

Był przedwojennym harcerzem. Od 1939 roku należał do Szarych Szeregów w Łukowie. Brał udział w wielu akcjach zbrojnych. Był też uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Wzięty do niewoli w czasie Powstania przebywał w obozach koncentracyjnych Mauthausen i Linzu. Po powrocie był prześladowany przez UB. W latach 1947- 49 był komendantem Hufca Harcerskiego w Łukowie.

Tadeusz Nieśpiałowski (1911-1995)

Magister filologii, nauczyciel ludowy i działacz kultury. Uczestnik ruchu oporu (ZWZ) i tajnego nauczania na Podlasiu. Więzień polityczny Zamku Lubelskiego oraz hitlerowskich obozów koncentracyjnych: Oświęcim, Flossenburg, Stuthoff. Po wyzwoleniu nauczyciel szkół specjalnych dla dzieci przewlekle chorych w Busku Zdroju i Zakopanem.

Michał Stefan Lisowski (1906-1940)

Polski nauczyciel wychowania fizycznego, harcmistrz, krajoznawca, uczestnik konspiracji antyhitlerowskiej. W 1935 przeniósł się do Radzynia Podlaskiego, gdzie został nauczycielem wychowania fizycznego najpierw w szkole podstawowej, a w 1937 w gimnazjum. Objął też w 1937 funkcję komendanta hufca ZHP w Radzyniu Podlaskim, był inicjatorem harcerskich biegów na orientację i wycieczek krajoznawczych. Pracę wuefisty w Radzyniu kontynuował w pierwszych miesiącach po wybuchu II wojny światowej, by w marcu 1940 przenieść się do wsi Lichty k. Czemiernik. Zorganizował tamże konspiracyjną grupę harcerzy w ramach Szarych Szeregów i Związku Walki Zbrojnej. 9 czerwca 1940 radzyńskie gestapo aresztowało go z grupą podopiecznych i poddało brutalnym przesłuchaniom. 5 lipca tegoż roku w lesie w Sitnie został rozstrzelany razem z 15 harcerzami.

Fryderyk Koziarz (1899-1977)

Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Instruktor harcerski, podharcmistrz, drużynowy II Męskiej Drużyny Harcerzy im. Stefana Czarnieckiego (1927-31), komendant Hufca Męskiego Związku Harcerstwa Polskiego w Łukowie (1931-39 i 1945-47). Żołnierz września 1939 r., więzień wojenny niemieckiego stallagu. Nauczyciel wychowania fizycznego, śpiewu i geografii w Gliwicach. Inicjator wykonania tablicy pamiątkowej ku czci poległych harcerzy w II wojnie światowej w kościele w Gałęzówce. Autor opracowań historycznych dot. łukowskiego harcerstwa.

Konferencja będzie też okazją do zaprezentowania nowych eksponatów Muzeum Regionalnego w Łukowie, które trafiły do Łukowa w depozyt z Muzeum Harcerstwa w Warszawie: Kroniki 2 Męskiej Drużyny Harcerzy im. Stefana Czarniecki i Albumu ze zdjęciami z obozów harcerskich hufca łukowskiego z 1937 i 1938 r. oraz odznaczeń Tadeusza Nieśpiałowskiego które zostały podarowane Muzeum przez córkę Małgorzatę Krzempek-Nieśpiałowską.

Organizatorem konferencji jest Chorągiew Lubelska ZHP i Hufiec ZHP Łuków. Partnerami wydarzenia jest Muzeum Regionalne w Łukowie, Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Łukowski Ośrodek Kultury.