Wyróżnienie dla Zdzisława Dudzińskiego

Komisja Odznaki Honorowej za Zasługi dla Łukowa zaprasza na uroczystość wręczenia wyróżnienia hm. Zdzisławowi Dudzińskiemu. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy poniedziałek 4 września, podczas organizowanej w Łukowskim Ośrodku Kultury konferencji „Wierni Ideałom” poświęconej instruktorom harcerskim Łukowa i okolic.

Zdzisław Dudziński to wieloletni działacz harcerski oraz pracownik Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie. Od lat działa w Hufcu ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej jako kwatermistrz, członek komisji rewizyjnej, skarbnik, a w latach 2007-2015 także jako Komendant Hufca. Funkcję tą objął w momencie kryzysu organizacji, co pozwoliło na przetrwanie struktur harcerstrwa na Ziemi Łukowskiej.

Dudziński angażował się także w organizację świąt państwowych w Łukowie. Przyczynił się do powstania nowych drużyn harcerskich w innych miejscowościach. Mając na uwadze powyższe dokonania, Uchwałą Rady Miasta Łuków nr LXXIV/551/2023 z 27 kwietnia 2023 r. nadano harcmistrzowi Zdzisławowi Bronisławowi Dudzińskiemu Odznakę Honorową za Zasługi dla Łukowa. Jej wręczenie odbędzie się w poniedziałek 4 września o godz. 15.00 w Łukowskim Ośrodku Kultury podczas konferencji „Wierni Ideałom” organizowanej przez Komendę Hufca ZHP Łuków oraz Chorągiew Lubelską ZHP.

Zobacz też: