Ponad 300 laptopów dla uczniów łukowskich podstawówek

Ponad 300 laptopów otrzymali bądź otrzymają w najbliższym czasie uczniowie klas IV łukowskich szkół podstawowych. Podarunki są realizowane w ramach programu „Laptop dla Ucznia", którego celem jest podniesienie kwalifikacji cyfrowych młodych ludzi.

„Laptop dla Ucznia” to kolejny element programu cyfryzacji Polski. W klasie IV szkoły podstawowej uczeń rozpoczyna naukę informatyki. To czas, w którym dzieci rozwijają swoje umiejętności cyfrowe. Uczą się korzystać z komputerów, programów i aplikacji, stając się tym samym bardziej zaawansowanymi użytkownikami nowych technologii.

Miasto Łuków, które jest organem prowadzącym szkoły podstawowe, otrzymało 311 laptopów dla uczniów klas IV. I tak, 24-25 października 2023 r.:

  • Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Konarskiego w Łukowie otrzymali 47 laptopów;
  • Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie otrzymali 31 laptopów;
  • Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bronisława Chącińskiego w Łukowie otrzymali 57 laptopów;
  • Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 z im. gen. Władysława Sikorskiego w Łukowie otrzymali 74 laptopy;
  • natomiast Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Grzegorza Piramowicza w Łukowie otrzymają 31 października 102 laptopy.

Zgodnie z obowiązującą podstawą programową z laptopów, które otrzymali bądź otrzymają uczniowie, będą mogli korzystać na wszystkich lekcjach, nie tylko lekcjach informatyki. Będą mogli rozwijać swoje pasje, zainteresowania i w efekcie nabywać kompetencje cyfrowe w praktyce. Laptopy będą własnością rodziców uczniów, a ich przekazanie nastąpiło bądź będzie następować na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą, a rodzicem ucznia.

Otrzymany laptop będzie służył w kolejnych etapach edukacji. Dzięki temu uczniowie zyskają równy i łatwiejszy dostęp do zasobów internetowych, e-booków, kursów i innych materiałów, które poszerzą ich wiedzę, umiejętności, a także zainteresowania. Program ma zapewnić, aby na tym ważnym etapie rozwoju każdy uczeń - niezależnie od sytuacji społecznej czy typu szkoły - miał możliwość skorzystania z tych narzędzi.

Podstawa prawna programu: Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Szczegóły projektu znajdują się na stronie laptopdlaucznia.gov.pl.