Uważajmy w okolicach cmentarzy

Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych. W tym okresie wiele osób uda się na nekropolie, by odwiedzić spoczywających na nich bliskich. Przy tej okazji łukowska policja informuje o czasowej zmianie organizacji ruchu i prosi o zwracanie uwagi na znaki drogowe.

Jak podaje Komenda Powiatowa Policji w Łukowie, wzmożone patrole w pobliżu cmentarzy można zaobserwować już od 27 października. Mundurowi reagują na wszelkie naruszenia przepisów w ruchu drogowym, zwracają uwagę nie tylko na zachowania kierowców wobec pieszych, ale także samych pieszych.

Policja informuje też, iż z uwagi na bardzo duże natężenie ruchu pieszych na ul. 700-lecia w Łukowie wprowadzone zostało ograniczenie prędkości do 30 km/h. Ponadto pojawił się znak ostrzegawczy „INNE NIEBEZPIECZEŃSTWA” z tabliczką „PIESI”.

- Apelujemy do uczestników ruchu drogowego o stosowanie się do poleceń policjantów, znaków i przepisów. Prosimy wszystkich pieszych, aby zachowali szczególną ostrożność przy przechodzeniu przez jezdnię. Zachęcamy do korzystania, według możliwości, z komunikacji miejskiej. Znacząco wpłynie to na bezpieczeństwo i zmniejszy zatłoczenie okolic cmentarzy - informuje Komenda Powiatowa Policji w Łukowie.