84. sesja Rady Miasta Łuków

Przewodniczący Rady Miasta Łuków Krzysztof Okliński informuje o zwołaniu na dzień 15 lutego 2024 r. (tj. czwartek) 86. sesji Rady Miasta Łuków. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Piłsudskiego 17 (budynek Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego). Początek obrad zaplanowano na godz. 14:00. 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad LXXXVI sesji Rady Miasta.

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Parkowej w Łukowie.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu w formie dotacji celowej na wykonywanie przez Powiat Łukowski zadania w postaci organizacji publicznego transportu zbiorowego.

5. Wolne wnioski i informacje.

6. Zamknięcie