88. sesji Rady Miasta Łuków

Przewodniczący Rady Miasta Łuków Krzysztof Okliński informuje o zwołaniu na dzień 14 marca 2024 r. (tj. czwartek) 88. sesji Rady Miasta Łuków. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Piłsudskiego 17 (budynek Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego). Początek obrad zaplanowano na godz. 14:00.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad sesji Rady Miasta.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń́ wodociągowych i urządzeń́ kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Łukowie.
  4. Zamknięcie.