Miasto Łuków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego złożyło wniosek, który został pozytywnie rozpatrzony. Miasto Łuków otrzyma dofinansowanie w wysokości 115 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia.

Z otrzymanego wsparcia zostanie zakupionych 38 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz polisa ubezpieczeniowa obejmująca sprzęt. Laptopy trafią do uczniów pochodzących z rodzin wielodzietnych (3+) uczęszczających do wszystkich szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Łuków.

W ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Miasto Łuków otrzymało środki w wysokości 100 000,00 zł.

Za otrzymane środki zakupiono 33 laptopy wraz z oprogramowaniem oraz polisę ubezpieczeniową na zakupiony sprzęt. Zakupiony sprzęt trafił do uczniów i nauczycieli 5 szkół podstawowych tj.:

  1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 1 – 11 szt.,
  2. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 5 szt.,
  3. Szkoła Podstawowa nr 3 – 2 szt.,
  4. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi - 7 szt.,
  5. Szkoła Podstawowa nr 5 - 8 szt.