Maciej Radomyski - recytator z Łukowskiego Ośrodka Kultury - zwyciężył w 53. Wojewódzkim Turnieju Poezji Dziecięcej, zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie. Łukowianin triumfował w kategorii klas IV-VI szkół podstawowych, zaś sama rywalizacja ze względów epidemicznych odbywała się w sposób zdalny.

Wcześniej jury pod przewodnictwem Mieczysława Wojtasa - założyciela, kierownika artystycznego i reżysera Teatru Panopticum działającego przy Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie spośród 90 prezentacji recytatorskich wyłoniło 12 laureatów przyznając im równorzędne nagrody. W tej „złotej dwunastce” znaleźli się Anna Rokicka, Joanna Lendzion i Maciej Radomyski z Łukowskiego Ośrodka Kultury. Komisja wyróżniła także 20 uczestników, a jedną z wyróżnionych została łukowska recytatorka Julia Osiak.

W sobotę 20 czerwca w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” odbył się koncert laureatów z udziałem Joasi Lendzion i Macieja Radomyskiego. Prezentacjom przysłuchiwała się komisja, której przewodził także Mieczysław Wojtas. Jej zadaniem było wytypowanie najlepszej recytatorki czy recytatora w poszczególnych kategoriach.

Tytuł najlepszego recytatora w kategorii klas V-VI przypadł Maciejowi Radomyskiemu z Łukowskiego Ośrodka Kultury. To bardzo prestiżowy tytuł, sukces osobisty i sukces promujący tę formę pracy, promujący placówkę i Miasto Łuków.

Opiekunowie artystyczni Macieja Radomyskiego gratulują laureatowi zwycięstwa, a także składają życzenia nieustannej pasji i dalszego rozwoju artystycznego. Podziękowania kierowane są także wszystkim recytatorom ŁOK za owocną pracę z „żywym słowem”.