Miasto Łuków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uzyskało dofinansowanie w wysokości 115 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia.

Za uzyskane wsparcie zostanie zakupiony sprzęt komputerowy w postaci laptopów oraz polisa ubezpieczeniowa obejmująca dany sprzęt. Laptopy trafią do uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) uczęszczających do wszystkich szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Łuków.

Celem projektu jest zapewnienie uczniom i nauczycielom możliwości realizowania zdalnej nauki.

Dofinansowanie z UE: 115 000,00 zł

Okres realizacji projektu: od dnia 26.05.2020 r. do dnia 25.11.2020 r.