IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie informuje o możliwości występowania niebezpiecznych burz na terenie powiatu łukowskiego. Prawdopodobieństwo zjawiska oszacowano na 85%.

Urząd Miasta Łuków przypomina, że na podstawie § 4 ust. 2 Uchwały Nr IX/89/2019 Rady Miasta Łuków z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r., poz. 4541 z późn. zm.) został wprowadzony limit odbioru odpadów zielonych w okresie od kwietnia do listopada w ilości dwóch worków/pojemników o pojemności 120 litrów na jedną nieruchomość zamieszkałą w zabudowie jednorodzinnej.

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łuków opublikowano prezentację – szkolenie dla członków obwodowych komisji wyborczych. Zastrzega się, że jest to wyłącznie materiał szkoleniowy, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej.

Remont budynków Domu Działkowca ROD „Niedźwiadek” oraz Domu Działkowca ROD „Słonecznik” to inwestycje, które dofinansuje Miasto Łuków w ramach dotacji celowej z budżetu miasta na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. W czwartek 18 czerwca odbyło się symboliczne przekazanie promes na realizację inwestycji.

W dniu 25 czerwca 2020 roku o godz. 11.00 odbędzie się XXIV sesja Rady Miasta Łuków. Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym z sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie.