Zarząd Związku Miast Polskich z uznaniem przyjmuje projekt Programu budowy 100 obwodnic, gdyż jego realizacja może znacząco wpłynąć na rozwój wielu miast i ich obszarów funkcjonalnych, ułatwiając tranzyt i równocześnie uspokajając ruch w miastach oraz umożliwiając dostęp do nowych terenów rozwojowych. Program budzi zrozumiałe emocje, ponieważ - co zrozumiałe - nie zawiera wszystkich oczekiwanych przez społeczności lokalne zadań, a także jest rozłożony na dwa okresy realizacyjne, co powoduje naciski na przeniesienie części zadań z okresu dalszego do bliższego.

Miasto Łuków wzięło udział w konsultacjach publicznych dotyczących rządowego projektu Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Samorząd zaproponował m.in. zwiększenie długości odcinka drogi zabezpieczonej do realizacji w charakterze obwodnicy z zapisanych w Programie 3,7 km do co najmniej 12 km.

Burmistrz Miasta Łuków w związku z obecną sytuacja epidemiologiczną oraz pismem Ministra Edukacji Narodowej (DKO-WOK.4030.39.2020.MŁ) z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie rekrutacji do klas pierwszych informuje, że zgłoszenia (dzieci z obwodu) lub wnioski (o przyjęcie dzieci spoza obwodu) będą przyjmowane w wersji elektronicznej przez szkoły podstawowe.

Z uwagi na sytuację epidemiczną przeniesiony został mieszczący się do niedawna w SP ZOZ w Łukowie Oddział Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Od poniedziałku 16 marca do odwołania punkt ten funkcjonować będzie w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, przy ul. Partyzantów 15 w Łukowie.