Zostaje przywrócony limit jednorazowego wystawienia ODPADÓW ZIELONYCH w okresie od maja do listopada 2020 roku w ilości dwóch worków/pojemników o pojemności 120 litrów na jedną nieruchomość zamieszkałą w zabudowie jednorodzinnej. Właściciele nieruchomości, którzy wytwarzają odpady zielone, mogą odpady te kompostować w przydomowych kompostownikach lub dostarczać własnym transportem do PSZOK, gdzie bez dodatkowych opłat oraz limitów będą one przyjmowane przez cały rok.

nstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy informuje o możliwości wystąpienia lokalnych burz z opadami deszczu i gradem. Zagrożenie obowiązywać będzie od godz. 15:00 do godz. 21:00 w środę 29 kwietnia 2020 r.

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów dnia 26 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 750).

środek Sportu i Rekreacji w Łukowie zachęca do wzięcia udziału w internetowym konkursie „Gotowi do biegu” organizowanym w zastępstwie tradycyjnych biegów 3-majowych. Zadaniem uczestników będzie wykonanie zdjęcia ze specjalną grafiką udostępnioną przez OSiR, nawiązującego także do biało-czerwonych barw lub konstytucji. Szczegóły w regulaminie konkursu.

Na ulicy Zimna Woda w Łukowie, a także ulicach bocznych powstaje gazociąg. Firma wykonująca inwestycję informuje, iż prace ziemne mogą zostać zakończone za około 2 tygodnie. Równocześnie władze samorządowe zachęcają mieszkańców do skorzystania z uruchamianego właśnie w mieście Programu Ograniczania Niskiej Emisji polegającego na dopłatach dla osób zmieniających źródło ogrzewania w domach jednorodzinnych z paliwa stałego na bardziej ekologiczne.